Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Μείωση του ΦΠΑ στους χώρους εστίασης

Μείωση του ΦΠΑ στους χώρους εστίασης από 01/08/2013
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις διατάξεις του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/27.7.13), σχετικά με την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.